.
VFL Osnabrück- Wo das Herz klebt

VFL Osnabrück- Wo das Herz klebt Sonstiges, 2021

You like stats ? We do. Most and less wanted and offered stickers.

Top 20 - wanted stickers

Amount Percent Sticker number / name
853.33%G154
853.33%G156
746.67%G005
746.67%146
746.67%G053
746.67%008
746.67%088
746.67%090
640.00%079
640.00%128
640.00%065
640.00%177
640.00%G164
640.00%G165
640.00%115
640.00%G150
640.00%070
640.00%086
640.00%118
640.00%073

Flop 20 - wanted stickers

Amount Percent Sticker number / name
213.33%015
213.33%017
213.33%161
213.33%132
213.33%023
213.33%167
213.33%024
213.33%105
213.33%107
213.33%092
213.33%061
213.33%093
320.00%031
320.00%047
320.00%111
320.00%143
320.00%159
320.00%016
320.00%048
320.00%112

Top 20 - offered stickers

Amount Percent Sticker number / name
872.73%092
872.73%093
763.64%049
763.64%124
763.64%125
763.64%011
763.64%060
654.55%031
654.55%150
654.55%035
654.55%167
654.55%061
545.45%017
545.45%149
545.45%051
545.45%036
545.45%153
545.45%111
545.45%112
436.36%147

Flop 20 - offered stickers

Amount Percent Sticker number / name
19.09%G164
19.09%001
19.09%133
19.09%G165
19.09%034
19.09%101
19.09%117
19.09%183
19.09%G166
19.09%003
19.09%004
19.09%069
19.09%070
19.09%169
19.09%121
19.09%023
19.09%090
19.09%008
19.09%108
19.09%G053
I love klebebildchen.net